מטרות

  • הגנה על זכויותיהם של ילדות וילדים בגיל הרך ושיפור איכות חייהם למען שלומם, רווחתם, התפתחותם והשתלבותם העתידית בחברה.
  • הגברת מודעות ההורים והחברה, על כל רבדיה, לחשיבות השנים הראשונות בחיי הילדים.
  • העלאת העדיפות הלאומית לילדי הגיל הרך ולצרכיהם בכל תחומי החיים וקידום חקיקה.
  • הבטחת שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד, ללא הבדל דת, גזע, מין ומעמד אזרחי, בדגש על אוכלוסיות בסיכון.
  • הפצת ידע ומומחיות בתחום הטיפול והחינוך לגיל הרך בקרב צבור ההורים והצבור הרחב, מחנכים, מטפלים וקובעי מדיניות.
  • יצירת שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע באקדמיה ובשדה, בארץ ובעולם.

אנו מאמינים כי לילדים ולילדות בגיל הרך הזכות לאיכות חיים טובה יותר וזכותם היא חובתנו האזרחית!