תחומי הפעילות

  • קידום חקיקה ופעילות בכנסת שתתרום לאיכות חייהם של ילדות וילדים בגיל הרך ותחייב הקצאת משאבים  ליישומה, בחברה היהודית והערבית ובקרב קבוצות ילדים והורים בעלי צרכים מוגברים.

נציגי האגודה פועלים לקידום יוזמות חקיקה ומשתתפים באופן פעיל  בועדות הכנסת, ובפרט בוועדה לזכויות הילד, בתמיכת יו"ר הועדה לדורותיהם. כן נמצאים בקשר, יוזמים ותומכים בפעילויות משותפות עם נבחרי ציבור, כולל בעבר קיום הכנס השנתי של האגודה בכנסת. חוק הרישוי והפיקוח על מסגרות לפעוטות ממשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות של האגודה, בצד מעורבותנו ליישום חוק חינוך חובה חינם בחברה הערבית ונושאים נוספים הדורשים התייחסות.

  • הקמת שדולה ופעילות ציבורית להעלאת המודעות לצרכי ילדי הגיל הרך ולצבירת יתר יכולת השפעה על קובעי המדיניות בכנסת ובממשלה.
  • פעילות למען התאמת המדיניות של משרדי הממשלה לצרכי ילדות וילדים בגיל הרך, כולל פניות בנושאים עקרוניים והתרעה על בעיות נקודתיות וכשלים בהפעלת שירותים המחייבים התייחסות מידית ומיוחדת. זאת בהמשך לפניות של אנשי מקצוע והורים לאגודה, כדוגמת קיצוצים פוגעניים בתקציבי השירותים לגיל הרך, דרישות בלתי סבירות לגמילת ילדים מטיטולים ועוד.

בכוונת האגודה להרחיב פעילותה בנושאים אלה גם לרשויות המקומיות.

  • קשר ושיתופי פעולה עם אנשי מקצוע מהאקדמיה ומהשדה, עם ארגונים ושירותים לילדי הגיל הרך ועם ארגוני הורים המהווים רשת תמיכה לפעילות האגודה ולקידום נושאים העומדים על סדר היום. מאות רבות של תומכים חתמו על "קול קורא" שהפיצה האגודה בנושא חוק הרישוי והפיקוח על מסגרות לפעוטות. רשת תמיכה זו חיונית לאגודה להמשך פעילותה  ההתנדבותית, מתוך אמונה כי לחברה האזרחית החובה והיכולת להשפיע לשיפור המצב הקיים.

  • שיתוף פעולה יהודי-ערבי לצמצום פערים קיימים ולקיום שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית, כולל: תרגום פרסומי האגודה לשפה הערבית, ביניהם מדריך להורים אשר הופץ בישובים ערביים באמצעות מחלקות החינוך והרווחה, מפגשים משותפים של מחנכים יהודים וערבים, מעורבות האגודה בנושא יישום חוק חינוך חינם בחברה הערבית ועוד.

  • פעילות למען ילדים, הורים ואנשי מקצוע – כתיבה והפצה של המדריך "כיצד תבחרו מסגרת חינוכית לילדכם", טיפול בתלונות הורים, שיתוף פעולה עם ארגוני הורים לקידום שירותי הדרכה ותמיכה להורים למען יוכלו למלא תפקידם ההורי וכן פעילות למען קידום מעמדן של מטפלות וגננות.
  • כנסים – האגודה מקיימת כנסים שנתיים בנושאים נבחרים ובשיתוף מוסדות אקדמיים וארגונים הפועלים בשדה.