ליווי הפורום לקידום המודעות לגיל הרך ברשויות מקומיות – הפיילוט באור יהודה

נובמבר 2011

 

סיכום פעילות לקידום גיל הרך ברשויות המקומיות: אור יהודה

דורית ארם וחנה שטרסברג

במסגרת תפקידנו בהנהלת האגודה למען הילד בגיל הרך פעלנו לקידום המודעות לנושא הגיל הרך (לידה עד 6) במסגרת הרשויות המקומיות. פעלנו  בעיר אור יהודה.

נפגשנו עם יו"ר ועדת היגוי הגיל הרך היישובית ומנהלת מחלקת הגיל הרך במתנ"ס MY  והצטרפנו אליהן לקידום  תכנית אב יישובית עם ראיה מערכתית של הצרכים והמענים בגיל הרך. צוות הגיל הרך כולל את ראש הוועדה וראש צוות באגף הרווחה הגב' מיכל פרוכטר, מנהלת הגיל הרך  במתנ"ס הגב' טובה מאור MY, מפקחת גני הילדים במשרד החינוך הגב' רינה קמינסקי, מנהלת השפ"ח הד"ר רונית גלר, מנהלת גני הילדים בעיר הגב' נוגה נדלר,נציגת התושבים הגב' ניצה ארם ונציגות האגודה למען הילד בגיל הרך הגב' חנה שטרסברג ופרופ' דורית ארם. ליווה את פעילות הוועדה מטעם העירייה סגן ראש העיר מר עופר בוזי. 

במהלך השנה לווינו ופעלנו עם צוות הגיל הרך היישובי בבניית המערך התומך בגיל הרך מלידה. צוות זה פועל מספר שנים וכולל אנשים מרכזיים מתחומי החינוך, הרווחה והבריאות בעיר. כמלוות מקצועיות חיצוניות זרזנו להערכתנו תהליכים לקידום הנושא ותרמנו לראייה רחבה יותר של התחום מתוך ניסיון בשטח וידע אקדמי. התקבלנו בשמחה על ידי צוות העיר שראה אותנו מלכתחילה כשותפות מלאות א-פוליטיות. הכרנו במהלך השנה את הגורמים הפוליטיים בעיר (סגן ראש העיר, מנכל העירייה וראש העיר). הם ראו בברכה את שילובנו המלא בצוות וקבלו את התשומה המקצועית שלנו.

לקראת סוף השנה נחתם חוזה בין העירייה למכון מחקר ברוקדייל למיפוי כל ילדי העיר מלידה. נבחרה רכזת גיל רך יישובית.  המתאמת בין כל הגופים ומסייעת בארגון ואיסוף ומידע. בימים אלה החל המיפוי. הוא נעשה על פי קטגוריות שנקבעו על ידי צוות הגיל הרך מתוך היכרות מעמיקה עם הצרכים הייחודיים של העיר אור יהודה. המלצנו שהמיפוי יכלול את כל הילדים מכל השכונות והמגזרים (כולל המגזר החרדי) ולא רק ילדים בסיכון ובעיריה קבלו את המלצתנו. נעשה מיפוי של כל ילדי העיר.

 

 

הפוסט הזה פורסם בתאריך פעילויות. קישור קבוע.