פנייה לכבור יו"ר הוועדה לזכויות הילד ח"כ אורלב 26/12/2010

26.12.2010

לכבוד

ח"כ זבולון אורלב

יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד

הכנסת

מר אורלב הנכבד,

הנידון: "חוק הרישוי והפיקוח על מסגרות לפעוטות" וקידום היישום של  זכויות הילד בגיל הרך

בעקבות הדיונים שהתקיימו בוועדה בראשותך, ברצוננו לבטא הערכה רבה על העמדת נושא "חוק הרישוי והפיקוח על מסגרות לפעוטות" בראש סדר העדיפויות של עבודת הוועדה ועל הירתמותך לפעול לקידום היישום של האמנה לזכויות הילד בארץ.

כידוע לך, האגודה הישראלית  למען הילד בגיל הרך פועלת מזה שנים לקידום "חוק הרישוי והפיקוח על מסגרות לפעוטות" ותמשיך לעשות כל מאמץ לקידומו של חוק זה במתכונת אשר תבטיח סטנדרטים בסיסיים ואחידים של איכות שירות לילדים – בכלל המסגרות לגיל הרך ובכל שכבות האוכלוסייה בחברה הישראלית.

במקביל לנושא החקיקה, להערכתנו ישנה חשיבות מרבית לפעול תוך שימת לב מיוחדת לאוכלוסיית הילדים והילדות בגיל הרך, אשר למרות פגיעותם הרבה, אינה מיוצגת די הצורך אף בדיונים הנוגעים למימוש זכויות הילד, שכן המידע אודותיה ועל המידה בה מסופקים  צרכיה בתחומים שונים איננו מקיף דיו.

אנו מבקשים להעלות בפניך שלוש הצעות אשר עשויות להערכתנו לקדם את טובת ילדי הגיל הרך ומימוש זכויותיהם:

  1. לקבוע נוהל כי בכל דיון בוועדה לקידום מעמד הילד מעתה, יתבקשו המשרדים השונים הנוגעים בדבר לבדוק את הרלבנטיות של הנושא לילדים ולילדות בגיל הרך ולהביא נתונים על הצרכים ועל השירותים  הקיימים לילדים מגיל לידה.
   לצערנו, במרבית הדיונים אשר התקיימו בוועדה במהלך השנים האחרונות היתה התעלמות מצרכיהם של ילדות וילדים בגיל הרך אף אם הבעיה נגעה להם והינה קריטית לשלומם ולהתפתחותם. זאת כאמור בין היתר בשל העדר נתונים זמינים על הגיל הרך, ובפרט מגיל לידה עד גיל שלוש שנים.
   בדיון שהתקיים על השמנת יתר למשל, הובאו נתונים על תזונת נשים בהריון, נתונים על ילדי גנים ובתי ספר וכלל לא הוזכרו תינוקות ופעוטות. בהתאם לכך, ההחלטות החיוביות שהתקבלו התייחסו אך ורק לילדים בגילאים הבוגרים יותר. כמו כן, לא היתה כל התייחסות להורי הילדים כמתחייב לגבי תינוקות ופעוטות.
  2. בהמשך לאמור לעיל, האגודה שלנו מבקשת לגבש תכנית לאומית לתמיכה ,ייעוץ וטיפול להורים לילדים בגיל הרך. זאת על מנת לסייע להורים למלא את  אחריותם להתפתחות ילדיהם, ובמיוחד כשמדובר בתינוקות  ופעוטות שתלותם בהורים הינה מוחלטת.
  3. מאחר ולכל דיון על הרחבת שירותים יש היבט של עלות ולצערנו אין מודעות מספקת של קובעי המדיניות הכלכלית לחשיבות ההשקעות של מדינת ישראל  בשירותים לגיל הרך, ובכלל זה בחוק הרישוי והפיקוח על מסגרות לפעוטות, אנו מציעים לקיים בכנסת יום עיון בנושא של כלכלת התפתחות אנושית.
   פרופסור הקמן , חתן פרס נובל לכלכלה, יכול להיות מוזמן להציג ביום כזה לחברי כנסת, לאנשי משרד האוצר ולאנשי כלכלה מובילים את הידע המרשים שנצבר בנושא זה.
   אנו מציעים כי יום העיון יתקיים בכנסת בשיתוף הועדה לקידום מעמד הילד והאגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך. נציין כי יום עיון שנערך בעבר במשותף בכנסת זכה להצלחה רבה.

  נודה לך על קיום פגישה עם נציגי הועד המנהל של האגודה בהקדם האפשרי על מנת לבחון את הנושאים העיקריים שבהם יש באפשרותנו לפעול ולסייע לקידומם, למען שיפור איכות חייהם של ילדים וילדות בגיל הרך בישראל.

  בהערכה רבה

  ובכבוד רב,

  טוקה ילין-מור                                              דר' תמר ארז

  יו"ר                                                           חברת הוועד המנהל

  האגודה הישראלית  למען הילד בגיל הרך

  העתק: הועד המנהל, האגודה הישראלית  למען הילד בגיל הרך

  הפוסט הזה פורסם בתאריך על סדר היום. קישור קבוע.