העברת האחריות לחינוכם של פעוטות לרשויות המקומיות

מחקרים מצביעים על חשיבות ההשקעה בגיל הרך ותרומתה להתפתחות הילדים בעתיד. למרות זאת, תחום הגיל הרך, לידה עד שלוש, אינו נמצא באחריות ישירה של אף יחידה ממשלתית והוא מטופל באופן חלקי על ידי מספר משרדי ממשלה (משרד העבודה, הרווחה, הבריאות והשירותים החברתיים). על פי השנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל" (2017) 77% מהילדים עד גיל 3 שהו במסגרות שאינן מפוקחות ע"י שום גוף ממוסד (גנים פרטיים, משפחתונים והסדרים אחרים). בשנת 2017 עבר חוק, חתום על ידי ראש הממשלה ושר החינוך דאז, אשר מסדיר את האחריות לגיל הרך בידי משרד החינוך. הוקמה מועצה לגיל הרך, ועד כה טרם פרסמה תכנית כלשהי להעברת האחריות לגילאי לידה-שלוש למשרד החינוך. הצעתנולהעביר את האחריות לחינוכם של ילדים בגיל לידה עד שלוש לרשויות המקומיות, אשר מכירות היטב את צרכי התושבים בה ומחוייבים למערכת חינוך איכותית מגיל לידה עד זקנה. להלן המתווה שהוצג לחברי כנסת רבים שהביעו תמיכתם ברעיון.

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.