הכשרת חיילים/ות משוחררים/ות לעבודה בגיל הרך

על רקע העדר תעסוקה לחיילים/ות משוחררים, בשל העדר הכשרה או ניסיון, ובמקביל בהעדר כוח אדם מקצועי מספיק לעבודה בגני הילדים לפעוטות עד גיל 3, פנינו לראש הממשלה, לשר הבטחון, לשר החינוך ולשר הרווחה בהצעת מתווה לפתרון הנושא. הצעתנו כוללת הכרה במקצוע הטיפול בילדים במסגרות חינוכיות כמקצוע מועדף, הצעת הכשרה מתאימה לחיילים המשתחררים ושיבוצם, כאנשי מקצועף בעלי הכשרה, לעבודה בגני הילדים, תוך שהם נהנים מהמענקים, כמקובל, מתעסוקה, משכר עבודה ומרכישת מקצוע. להלן מסמכים ובהם פירוט ההצעה

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.