תכנית חירום לאומית לחינוך מגיל לידה עד גיל שלוש לאלתר

כולנו עדים למקרים המזעזעים המתרחשים במעונות ובפעוטונים ברחבי הארץ ולאיכות הירודה של הטיפול-חינוך בהם.
אנו בעמותה לגיל הרך, סבורים שיש להפעיל מיידית, כבר בשנת הלימודים הקרובה, תכנית חירום לאומית שתצמצם את הסיכון והסכנה הממשיים, אליהם חשופים מידי יום ביומו, אלפי ילדים בגיל הרך, במסגרות החינוכיות השונות.
הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.