אחריות ממשלתית על גילאי לידה עד שלוש

בנייר מדיניות שפרסמה ה"קואליציה לחינוך מלידה" נקבעו שלוש מטרות לפתרון סוגיית גילאי לידה עד שלוש: הסדרה, הרחבה, העברה

פירוט הדברים בקישור שלהלן

נייר מדיניות הקואליציה לחינוך מלידה

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.