אחריות חינוכית מינקות עד בגרות

רמי הוכמן ואבי קמינסקי קוראים ללקיחת אחריות חינוכית מינקות עד בגרות.
המסמך הרצ"ב מציג את: תחומי האחריות הממשלתית הנוהגים כיום, הבסיס החוקי להתנהלות משרדי הממשלה לגבי גיל הרך ובתי הספר התעשייתיים ותובנה, שעיקרה: חובה שמשרד ממשלתי אחד יופקד על החינוך בישראל ויעסוק בחינוך במִנעד הגילים מלידה ועד כיתה י"ב ועד בכלל, וב"חינוך המיוחד" עד גיל עשרים ואחת- על פי חוק. פועַל יוצא מכך: המלצה להעברת האחריות לגיל הרך ולבתי הספר התעשייתיים למשרד החינוך, וצעדים מתבקשים ליישום.

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.