חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018

יגעת ומצאת – האמן!!

סוף סוף אושר החוק.

להלן הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות,

אשר אושרה בכנסת ביום 22.10.18

חוק הפיקוח , 22.10.2018

אנו מקווים שבמהלך הדיונים אודות התקנות בחוק יהיה ביטוי גם לדוח הסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות

שחובר בשנת 2009 ע"י ועדה בראשות פרופ' מרים רוזנטל

ודברים על חוק הפיקוח-ביום שאחרי

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.