מידעון העמותה יצא לאור

יצא לאור מידעון העמותה מס 7 ובו פירוט פעילויותינו בחודשים האחרונים

קריאה מהנה

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.