משבר המעונות וחוק הפיקוח – מתי יגיע הפתרון?

הגיע הזמן לפתרון מיידי של משבר המעונות וחקיקת חוק הפיקוח והרישוי לילדי הגיל הרך.

מכתב שהעברנו לראש הממשלה, לשר הרווחה, שר האוצר ושר החינוך.

פתיחת שנת הלימודים וחוק הפיקוח

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.