תמונת העתיד שלנו

מסמכים שהוגשו למשרד הבריאות, צוות שח"ר

בנושא תמונת העתיד שלנו ביחס לגיל הרך

תמונת העתיד , לפגישה עם צוות שחר, 22.6.2017

,לצוות שחר, המלצות

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.