טיפולים התפתחותיים-דוח מבקר המדינה 67ב

הדוח המלא של מבקר המדינה בנושא טיפולים התפתחותיים ונייר העמדה שלנו שהוגש לוועדת ביקורת המדינה לדיון בישיבתה מיום 25.7.17

דוח שנתי 67 ב' של מבקר המדינה, התפתחות הילד

לדיון בועדת ביקורת המדינה , 25.7.2017

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.