הצעה לתיקון בחוק הבריאות

הוגש כמסמך לחה"כ מירב מיכאלי

הצעה מתוקנת לתיקון חוק בריאות ממלכתי,17.7.2017

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.