דו"ח 2009

דוח לשנת 2009

סעיף 1 הפעילויות המרכזיות ב – 2009

  1. פעילות לקידום חקיקה – האגודה המשיכה בשנת 2009 את פעילותה בכנסת לקידומם של חוקים שמטרתם להגן על זכויות ילדים בגיל הרך ולהבטיח את שלומם, רווחתם והתפתחותם המיטבית. האגודה פועלת בכנסת באמצעות לובי שהקימה וכן משתתפת באופן קבוע בדיוני הכנסת הנוגעים לילדים בגיל הרך, ובפרט דיוני "הועדה לזכויות הילד". בין הנושאים העיקריים הנמצאים על סדר היום של האגודה בתחום החקיקה עלינו לציין את "חוק הרישוי והפיקוח על מסגרות לגיל הרך" , אשר לצערנו הכנסת הקודמת לא סיימה את חקיקתו, וכן יישום חוק חינוך חינם חובה לילדים בני 3 ומעלה.
  2. הגברת המודעות הלאומית לצרכיהם של ילדות וילדים בגיל הרך ולצרכי הוריהם – האגודה הרחיבה את שיתופי הפעולה עם מגוון רחב של ארגונים ושירותים מקצועיים העוסקים בתחום הגיל הרך. המטרה הינה למקד את הבעיות העיקריות איתם מתמודדים הגופים השונים הנותנים שירות לילדים וילדות בגיל הרך ולפעול במשותף להעלאת העדיפות הלאומית לפיתוח מענים מותאמים לצרכיהם, מבחינת המגוון, האיכות וההיקף. לשם כך עורכת האגודה סיורים מקצועיים ומספר רב של מפגשים יזומים עם קשת רחבה של ארגונים ושירותים.
  3. שיתוף פעולה יהודי ערבי – האגודה המשיכה לפעול לצמצום פערים קיימים בטיפול בילדים בגיל הרך בחברה הערבית וכן להגברת היישום של חוקים קיימים בחברה הערבית, כדוגמת חוק חינוך חובה חינם לילדים בני שלש ומעלה.  מדריך להורים לבחירת מסגרת חינוכית המתורגם לערבית, הופץ גם השנה.
  4. השלטון המקומי – בשנת 2009 הוחלט כי בנוסף לפעילות המתבצעת במישור הלאומי תורחב פעילות האגודה גם לשלטון המקומי. לשם כך בוצע גיוס של מתנדבים חדשים לאגודה ובימים אלה אנו מתחילים בתוכנית פיילוט במספר רשויות מקומיות. מטרתנו הינה לגייס את ראשי הרשויות המקומיות והגופים הפועלים במסגרתה להאצת תהליכי חקיקה ולפיתוח של שירותים איכותיים לילדים ולהוריהם. זאת בנוסף לצורך להשפיע ברמת היישוב והקהילה על יצירת תאום ורצף בין השירותים בתחומי החיים השונים.
  5. השתתפות בכנסים – נציגי האגודה הוזמנו לשאת דברי ברכה במספר כנסים בתחום החינוך אשר נערכו בשנת 2009, לחיזוק הקשר בין האקדמיה, אנשי השדה והחברה האזרחית הפועלת להגנה על זכויותיהם של ילדים.   
  6. אתר אינטרנט של האגודה – לקראת סוף שנת 2009 הוחלט על הקמת אתר אינטרנט והוחל בפיתוחו.            
  7. אסיפה כללית – התקיימה בתאריך 28.6.2009,  באסיפה נבחרו המוסדות הבאים של האגודה:

–        הגברת טוקה ילין מור נבחרה ליו"ר העמותה.

–        נבחרו 12 חברות הועד המנהל החדש: דר' יעל דיין, דר' דורית ארם, גברת ליביה רוטקובסקי, גברת נעמי ארבל, דר' תמר ארז, גברת סומיה חאג'-יחיא, גברת נורית זרזיף, גברת רחל מן, גברת טליה וינברג, דר' רוז לרר-כהן, גברת חגית סולומון, וגברת גוני בלכר.

–        לוועדת ביקורת נבחרו החברות אלינור קולומבוס ועידית צולמן.

–        באסיפה זו נמסר ע"י גזברית האגודה הדו"ח הכספי המסכם את שנת 2008.

נושאים נוספים שנידונו באסיפה:

–        תמונת מצב בתחום החקיקה של "חוק הרישוי והפיקוח על מסגרות לגיל הרך". אושרה תוכנית פעולה בהקשר לכך ונבחר צוות מטפל.

–        הרחבת הפעילות לשלטון המקומי.

סעיף 2 – פעילויות חינוכיות ברמה הלאומית והבין-לאומית

א.     פרסום כתבות בכתב העת – "הד הגן" – האגודה מפרסמת כתבות ועדכון על פעילותה ותחומי ההתערבות שלה בכתב העת של הסתדרות המורים והגננות בישראל, המלווה ומבטא  את העבודה המקצועית – פדגוגית של הגננות.

ב.      שיתוף פעולה יהודי ערבי – להגברת שוויון ההזדמנויות וילדות ולידים בגיל הרך בחברה היהודית והערבית.

ג. כנס שנתי ארצי של האגודה בשיתוף אנשי מקצוע מהאקדמיה ומהשדה – הכנס הארצי השנתי התקיים בתאריך 14.10.09, בנושא: "חוסן בגיל הרך – אתגר מקצועי וחברתי", בשותפות עם לימודי מוסמך לגיל הרך באוניברסיטה העברית בירושלים ועם מרכז מריאן לגיל הרך ולמשפחה בקריית גת. בחירת המקום בעיר דרומית בפריפריה באה לאפשר השתתפותם של אנשי מקצוע מדרום הארץ, אשר חייהם היו נתונים למתח רב בשל אילוצים ביטחוניים.

סעיף 4 – הפעילות העיקרית לשנת 2010 –

א. המשך פעילות בכנסת לקידום חקיקה

ב. המשך פעילות למען העלאת העדיפות הלאומית לגיל הרך

ג.      פעילות למען התאמת המדיניות של משרדי הממשלה לצרכי ילדות וילדים בגיל הרך, כולל פניות בנושאים עקרוניים והתרעה על בעיות נקודתיות וכשלים בהפעלת שירותים המחייבים התייחסות מידית ומיוחדת. זאת בהמשך לפניות של אנשי מקצוע והורים לאגודה, כדוגמת קיצוצים פוגעניים בתקציבי השירותים לגיל הרך, דרישות בלתי סבירות לגמילת ילדים מטיטולים ועוד.

ד.      השלטון המקומי – פיילוט לשילוב מתנדבים בועדות לגיל הרך של הרשויות המקומיות – בימים אלה פועלת האגודה לשילובם של מתנדבים בפעילות הועדות לגיל הרך ברשויות מקומיות. כל המתנדבים הינם בעלי תואר שני בחינוך ובעלי ניסיון חינוכי עשיר. ד"ר דורית ארם, מביה"ס לחינוך באוניברסיטת ת"א וחברת הועד המנהל של האגודה, מלווה את קבוצת המתנדבות לצרכי למידה, הדרכה והפקת לקחים לקראת הרחבת הפעולה.

ה.      הרחבת מעגלי הפעילים ובניית תוכנית לאומית לטיפול בילדות וילדים בגיל הרך

ו.       אתר אינטרנט – בעוד כחודשיים יושלם שלב הפיתוח הראשוני של אתר האינטרנט של האגודה. עם העלאת האתר יש להמשיך ולפתח את האתר כך שיתן מענה לצרכי האגודה

הפוסט הזה פורסם בתאריך דוחות האגודה. קישור קבוע.