שיתוף עם יוניסף בנושא הורות ב1001 הימים

מתמחי הקרן הישראלית למען יוניסף, פועלים למען קידום זכויות ילדים בגיל הרך, והגברת המודעות והתנאים למילוי תפקיד ההורות בראשית חיי הילד.  המיזם נעשה ביזמת האגודה לגיל הרך ובשיתוף איתה, ומבוסס על ניירות עמדה של האגודה לגיל הרך על תמיכה בהורים מראשית החיים (2013), ושל "1001 הימים" הבריטי ( 2014). עבודתנו  נסמכת על האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.

להלן קישור למאמר 1001 הימים הקריטיים שחובר ע"י Andrea Leadsom MP • Frank Field MP • Paul Burstow MP • Caroline Lucas MP

The 1001 Critical Days

וקישור למסמך "עשרת הדברות" המתייחס ל 1001 הימים הראשונים ואשר נכתב ע"י מתמחי יוניסף

.עשרת הדיברות – 1001 הימים

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.