משבר המעונות-הצעה למתווה

ביום שני, 23.05.16 התכנסה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בשיתוף עם הוועדה לקידום האישה לדיון חוזר במשבר המעונות.

מזה שנים אנו קוראים לאישור "חוק הפיקוח על מעונות ומשפחתונים". זה אשר עשוי היה למנוע את המשבר הנוכחי. החוק נדון פעמים אחדות בכנסת זו ובקודמותיה, אך לא אושר בשל סירוב האוצר להקצאת כספים לנושא, מה שהיה "מגלגל" את העלויות אל ההורים.

בישיבה האחרונה עלה כי כולם מודעים לעובדה שהנושא הגיע לנקודת משבר קריטית. חברת הוועד המנהל של העמותה, שמחה סהר, אשר השתתפה בישיבה, מדווחת על נוכחות של כ-20 חברי כנסת. מרביתם הביעו תמיכה במאבק הארגונים ובדרישותיהם לפתרון המשבר.

צר לנו שההתעניינות בנושא החינוך בגיל הרך, גילאי לידה עד 3, הגיעה רק עתה, בעקבות המשבר הקשה, אך כולנו תקווה שהמדינה תיקח אחריות על המסגרות לחינוך/טיפול לתינוקות ופעוטות  ותמצא את המקורות לתיקצוב. אנו סבורים שהגיעה העת לקביעת מדיניות כוללת המתייחסת לילדים הרכים, כתשתית לחברה בריאה יותר, ובכך לממש את ההכרה כי חינוך מתחיל מלידה ולא מגיל 3.

במצורף נייר העמדה  אשר גובש בעמותה ובו מתווה לרפורמה במערכית החינוך לגיל הרך.

המסמך נשלח ערב הישיבה לכל חברי הועדה וליושב בראשה, חה"כ אלי אלאלוף, וכן לחברי השדולה לגיל הרך בכנסת.

הצעה למתווה להעברת המעונות למשהח

הפוסט הזה פורסם בתאריך פעילויות. קישור קבוע.