כנס תכנית האריס 12.11.15

להלן הזמנה לכנס השנתי של תכנית הריס תינוקות פעוטים ומשפחותיהם בישראל"
בנושא:
"הגיל הרך-חלון הזדמנויות לקידום התפתחות מיטבית"

כנס תכנית הריס בר אילן  12.11.15

הפוסט הזה פורסם בתאריך כנסים. קישור קבוע.