חינוך וטיפול מיטביים בגני הגיל הרך – מאמר

חינוך וטיפול מיטביים בגני הגיל הרך: הפער בין הרצוי למצוי והמלצות לשיפור
מאת: תמר ארז וקלודי טל  (יוני ‏2015)
בעקבות המחאה החברתית של קיץ 2011 קמה ועדת טרכטנברג, אשר המליצה על השלמת יישום חוק חינוך חינם מגיל 3. ואכן, למרבית הילדים בני 4-3 יש כיום נגישות לגנים ציבוריים. אולם התנאים בחלק ניכר מהגנים הללו אינם מאפשרים שגשוג רגשי ותנאי למידה מספקים, וכן אינם מאפשרים תנאי עבודה סבירים לצוותים החינוכיים. יתרה מזאת, הם אינם עולים בקנה אחד עם המדיניות המוצהרת של משרד החינוך בנוגע לעבודה בגני ילדים (חדד מה-יפית, 2010).
במאמר זה מציגות המחברות את המוקדים הדורשים שיפור מיידי במערכות החינוך הציבוריות לילדים בני 4-3. בראשית מובאת סקירת ספרות העוסקת בהתפתחות בגיל הרך וכן במדיניות החינוכית המאפיינת תרבויות שונות המספקות תנאים מינימליים בגני ילדים. בהמשך מוצגים ממצאים ממקומות שונים בעולם המצביעים על תרומתן של מסגרות חינוך איכותיות להתפתחותם, ללמידתם ולרווחתם הרגשית של הילדים בגיל הרך, בייחוד לילדים שמגיעים מהשוליים החברתיים והכלכליים במדינות השונות. לבסוף, מוצגות המלצות לשיפור מערכת החינוך לגיל הרך בארץ, בדגש על גילאי 4-3.
ארז, ת. , טל, ק. (2015). חינוך וטיפול מיטביים בגני הגיל הרך: הפער בין הרצוי למצוי והמלצות לשיפור נדלה ב‏ ‏14 ‏יוני ‏2015, מאתר פסיכולוגיה עברית

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3297

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.