ועידת ירושלים הרביעית

רצ"ב הזמנה וטופס הרשמה לוועידת ירושלים הרביעית, שתעסוק בנושא

"משפחה, רשות מקומית ומדינה-שותפים באחריות לגיל הרך"

הוועידה תתקיים ביום שני 27.4.15 בין השעות 12:00-17:30
במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.

לתשומת לבכם, ההרשמה אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית בהרשמה מוקדמת.

נשמח מאוד באם תקחו חלק בוועידה חשובה זו.

אנא, הפיצו את ההזמנה בקרב עמיתיכם

.הזמנה לועידת ירושלים הרביעית

הפוסט הזה פורסם בתאריך כנסים. קישור קבוע.