מידעון האגודה-פברואר 2015

מידעון מס 1 של האגודה יצא לאור

תמצאו בו מידע בדבר פעילויות באגודה בתחומים הבאים:

  • העלאת מודעות לצרכי ילדים וילדות בגיל הרך
  • שיפור איכות החינוך לילדים בגני קדם-חובה
  • ועידת ירושלים הרביעית לחינוך
  • הדרכה פדגוגית לילדי עובדים זרים בתל אביב
  • קריאה להרחבת מעגלי הפעילים באגודה

מידעון מס 1

הפוסט הזה פורסם בתאריך פעילויות. קישור קבוע.